新华娱乐网
      www .   lj1media  .   org
       香港熱線 中國香港特區門戶網

从倍受祝福到撕破脸皮,这渣男活该被全网骂!

2019-09-25 16:36

「荡妇羞辱」这个词又被提上来了

这两天的瓜,让这个词语以极高频率在各大社交平台上火速蔓延。

要追根溯源说起这个故事的话,还是要回到话题中心的两个人身上: 张天陈奕辰

简单交待下身份背景

张天和陈奕辰是腾讯出品的恋爱真人秀《心动的信号2》里两位高颜值、高人气的嘉宾。

左:张天 右:陈奕辰

他们在节目里确定了彼此的心意,并且在节目结束后走到一起,成为名副其实的 天意CP

曾经......

甜是真的甜。

因为节目录制过程中,男方再三犹豫,也有错过和放弃,所以最终能在一起,便显得格外珍贵。

尤其是张天,无论是vlog还是路人小视频,但凡和陈奕辰同框的画面里,都透着一股子甜蜜和温暖的气息。

可惜糖还津津有味地吃着呢;

这得之不易的爱情,却变天了。

先是9月23号凌晨,张天发微博怒怼陈奕辰经纪人。

控诉男方经纪人欺骗大众,剥夺艺人自由,阻止陈奕辰和身为女朋友的自己进行正常的情侣见面、约会。

种种恶劣行径令人无法忍受,所以张天 选择出来发声

消息一出,激起千层浪,一下子冲上了热搜第三。

配图的文字内容更详细地罗列了细节

总结起来就是这么几点:

  1. 经纪人百般阻挠张天和陈奕辰见面。

  2. 经纪人在网络上让陈奕辰维持单身人设,不承认侣关系,并模糊恋爱事实。

  3. 限制艺人(陈奕辰)的人身自由,不间断地离间、拆散情侣。

  4. 屡屡带节奏、删博、挖坑陷害,且不敢正面回应。 (高亮!!!)

  5. 陈奕辰没有错,是经纪人的错。

出面硬刚经纪人,死死护着小男友,果然是甜总的一贯霸总画风......

张天在节目里一直给大家留下的都是双商皆高、大方得体又有主见的好印象;

甚至很多观众都是很喜欢张天的性格,因为张天对陈奕辰的坚持,才让陈奕辰重新从“被黑”转为了被全网美称为“姐夫”。

而陈奕辰经纪人 (兼粉丝群群主)的骚操作大多属实锤, 又爱挑事又不懂擦屁股,留下的证据也不少。

有人还整理出了陈奕辰经纪人这段时间的种种骚操作,其中许多都是有截图为证。

而张天的现实好友也忍不住站出来为朋友发声。

除此之外,她对陈奕辰的 不作为、不拉经纪人进群而是单方面传递消息的行为颇有微词。

总之,张天怼陈奕辰经纪人Kristy的事情很快上了热搜,cp粉乃至两方的唯粉都纷纷下场手撕经纪人。

直到此时,这事件的性质还在较为正常的“(未出道)的明星女朋友和经纪人撕X”的范畴,舆论风向也比较统一,都是稳稳站张天一方,怒而讨伐经纪人。

而经纪人Kristy的回应,则是在23号的下午姗姗来迟。

她只发了一句话——

自己做了什么自己不知道吗?

语义含糊,但态度鲜明,随即配上“这锅我不背”的表情图,一副相当蔑视且隐隐胸有成竹的样子。

看起来是一点也不担心目前的舆论弱势。

更值得玩味的是,在一众热闹的留言底下,她颇有自信地回复了一条写着「支持张天」的评论: 坐等打脸

看来。

有留一手,怕是有什么反转?

晚上快九点的时候,这个“反转”终于姗姗来迟。

一个凭空冒出来的营销号发布了一条录音。

颇有引导性地写上 「疑似张天陈奕辰通话录音」,仿佛是生怕别人听辨不出来录音里的人而特地标明一样......

(说句题外话哈,Kristy女士作为明星经纪人,这打舆论战的手段实在是有点低级且无魅力)

不过录音确实是张天和陈奕辰本人。

http://m.hlribao.com/a/4774.html

http://m.zhongjingnews.coma/4530.html

http://m.qicnews.com/a/4299.html

http://m.hsxnews.com/a/4710.html

http://m.hlsbnews.com/a/4285.html

http://m.hncynews.com/a/4257.html

http://m.hxjbnews.com/a/4263.html

http://m.hdjbnews.com/a/4268.html

http://m.bfswnews.com/a/4257.html

http://m.qycfb.com/a/4262.html

http://m.qyswinfo.com/a/4272.html

http://m.dqynews.com/a/4399.html

http://m.dsbxwen.com/a/4256.html

http://m.hcxwen.com/a/4248.html

http://m.dfxwen.com/a/4261.html

http://m.jingjizk.com/a/4260.html

http://m.swkxnews.com/a/4305.html

http://m.ecjingmao.com/a/4252.html

http://m.goodtoutiao.com/a/4308.html

http://m.cftopxwen.com/a/4253.html

http://m.zfxwen.com/a/4263.html

http://m.huajingol.com/a/4255.html

http://m.hqkejiao.com/a/4277.html

http://m.hqkxun.com/a/4430.html

http://m.huanqiusf.com/a/4308.html

http://m.hqsjiao.com/a/4264.html

http://m.dstopnews.com/a/4286.html

http://m.kjpinpai.com/a/4256.html

http://m.kzxwen.com/a/4323.html

http://m.newlifegc.com/a/4626.html

http://m.dailyswxw.com/a/4336.html

http://m.dailyzg.com/a/4282.html

http://m.zsjyxw.com/a/4258.html

http://m.nfcbnews.com/a/4345.html

http://m.qycyxx.com/a/4277.html

http://m.qytznews.com/a/5118.html

http://m.qianzhl.com/a/4237.html

http://m.qianzjj.com/a/4268.html

http://m.qianzlc.com/a/4243.html

http://m.chinaexw.com/a/4257.html

http://m.sjshengyi.com/a/4252.html

http://m.swcjnews.com/a/4257.html

http://m.swdbxw.com/a/4242.html

http://m.qianyanec.com/a/4251.html

http://m.hxqibao.com/a/4365.html

http://m.futurejinrong.com/a/4257.html

http://m.xhecb.coma/4359.html

http://m.zhongqxw.com/a/4295.html

http://m.cytmxw.com/a/4250.html

http://m.zhifucj.com/a/4253.html

http://m.dsxwen.com/a/4241.html

http://m.hcjingji.com/a/4252.html

http://m.zhonghuacb.com/a/4249.html

http://m.zhonghuacf.com/a/4231.html

http://m.qyjingjib.com/a/4253.html

http://m.zhcitynews.com/a/2409.html

http://m.zhcyjm.com/a/2486.html

http://m.qiyexxb.com/a/2448.html

http://m.zhsmjingji.com/a/2439.html

http://m.zhswjingji.coma/2448.html

http://m.shengyjnews.coma/2430.html

http://m.zhsygc.coma/2437.html

http://m.socitygc.coma/2459.html

http://m.hncyjingji.com/a/2456.html

http://m.zhscjm.com/a/2503.html

http://m.zcxwen.com/a/2494.html

http://m.zhzsjm.coma/2473.html

http://m.zhongjinghl.coma/2463.html

http://m.xincfb.com/a/2545.html


内容则是陈奕辰对于张天情史的提问,或者说,用 「拷问」形容可能更合适些。

初听下来,第一反应是,奇怪。

热恋中的男女,谈起过往情史来,居然一点拈酸吃醋的意思都没有。

非要形容,就像是典狱长(陈奕辰)严刑拷打犯人(张天),急迫,充满攻击性,且带着强烈诱使味道:

http://www.hlribao.com/article/4774.html
http://www.zhongjingnews.com/article/4530.html
http://www.qicnews.com/article/4299.html
http://www.hsxwen.com/article/4710.html
http://www.hlsbnews.com/article/4285.html
http://www.hncynews.com/article/4257.html
http://www.hxjbnews.com/article/4263.html
http://www.hdjbnews.com/article/4268.html
http://www.bfswnews.com/article/4257.html
http://www.qycfb.com/article/4262.html
http://www.qyswinfo.com/article/4272.html
http://www.dqynews.com/article/4399.html
http://www.dsbxwen.com/article/4256.html
http://www.hcxwen.com/article/4248.html
http://www.dfxwen.com/article/4261.html
http://www.jingjizk.com/article/4260.html
http://www.swkxnews.com/article/4305.html
http://www.ecjingmao.com/article/4252.html
http://www.goodtoutiao.com/article/4308.html
http://www.cftopxwen.com/article/4253.html
http://www.zfxwen.com/article/4263.html
http://www.huajingol.com/article/4255.html
http://www.hqkejiao.com/article/4277.html
http://www.hqkxun.com/article/4430.html
http://www.huanqiusf.com/article/4308.html
http://www.hqsjiao.com/article/4264.html
http://www.dstopnews.com/article/4286.html
http://www.kjpinpai.com/article/4256.html
http://www.kzxwen.com/article/4323.html
http://www.newlifegc.com/article/4626.html
http://www.dailyswxw.com/article/4336.html
http://www.dailyzg.com/article/4282.html
http://www.zsjyxw.com/article/4258.html
http://www.nfcbnews.com/article/4345.html
http://www.qycyxx.com/article/4277.html
http://www.qytznews.com/article/5118.html
http://www.qianzhl.com/article/4237.html
http://www.qianzjj.com/article/4268.html
http://www.qianzlc.com/article/4243.html
http://www.chinaexw.com/article/4257.html
http://www.sjshengyi.com/article/4252.html
http://www.swcjnews.com/article/4257.html
http://www.swdbxw.com/article/4242.html
http://www.qianyanec.com/article/4251.html
http://www.hxqibao.com/article/4365.html
http://www.futurejinrong.com/article/4257.html
http://www.xhecb.com/article/4359.html
http://www.zhongqxw.com/article/4295.html
http://www.cytmxw.com/article/4250.html
http://www.zhifucj.com/article/4253.html
http://www.dsxwen.com/article/4241.html
http://www.hcjingji.com/article/4252.html
http://www.zhonghuacb.com/article/4249.html
http://www.zhonghuacf.com/article/4231.html
http://www.qyjingjib.com/article/4253.html
http://www.zhcitynews.com/article/2409.html
http://www.zhcyjm.com/article/2486.html
http://www.qiyexxb.com/article/2448.html
http://www.zhsmjingji.com/article/2439.html
http://www.zhswjingji.com/article/2448.html
http://www.shengyjnews.com/article/2430.html
http://www.zhsygc.com/article/2437.html
http://www.socitygc.com/article/2459.html
http://www.hncyjingji.com/article/2456.html
http://www.zhscjm.com/article/2503.html
http://www.zcxwen.com/article/2494.html
http://www.zhzsjm.com/article/2473.html
http://www.zhongjinghl.com/article/2463.html
http://www.xincfb.com/article/2545.html
http://www.cfgcxw.com/article/2466.html合作投稿邮箱:1101791017@qq.com  同微信号
 娱乐媒体发稿,头条焦点图、首页文字链,网易娱乐、人民网娱乐、搜狐娱乐、凤凰娱乐等百家娱乐媒体秒出!影视剧综艺节目新人明星宣传推广